Smantana (3.50 lei/100g)

Price: 3.50 lei

Portion Size

  • 3.50 lei/100g